TỰ SỰ

Lưu Quang Vũ

 

Dù đục dù trong con sông vẫn chảy

Dù thấp dù cao cây lá vẫn xanh

Người phàm phu hay kẻ tu hành

Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ

Ta chê rằng cuộc đời này méo mó

Sao ta không tròn ngay tự trong tâm

Đất ấp êm cho muôn hạt nẩy mầm

Nhưng chồi nụ vẫn vươn lên tìm ánh sáng

Nếu tất cả đường đời là trơn láng

Thì chắc gì ta đã nhận ra ta

Ai trên đời cũng có thế tiến xa

Nếu vấp ngã biết vươn mình đứng dậy

Hạnh phúc như bầu trời này vậy

Không chỉ dành cho một riêng ai…

Lưu Quang Vũ

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008