Ca khúc

“A Di Đà Tịnh Độ”

Đào Văn Bình

 

Chúng tôi xin trân trọng gửi biếu quý Hòa Thượng, Ni Sư, Thượng Tọa, Đại Đức, quý Phật tử và thân hữu bản Phật nhạc nhan đề “A Di Đà Tịnh Độ” do chính tôi sáng tác năm 1980 trong những ngày tháng cực kỳ đau khổ của kiếp tù, nhưng bỗng lượm được một viên ngọc quý giá vô vàn…đó là Phật Pháp. Từ đó lòng cảm thấy thanh thản và trong một phút giây tuyệt vời đã cung kính sáng tác được bản Phật nhạc này.

Nhạc bản do một nhóm ca sĩ hợp ca dưới sự điều khiển và hòa âm của nhạc sĩ Quý Luân. Nhân đây cũng xin chân thành cảm tạ Đại Đức Thích Minh Trí - trụ trì Chùa Phúc Lâm - Biên Hòa đã vì lòng ưu ái với tác giả, tận tình giúp một tay để nhạc bản được trình diễn và ghi âm.  

Bản nhạc lấy ý từ bộ kinh A Di Đà: từ Tín, Nguyện, Hành tới những gì mà người chuyên chú nhiếp niệm sẽ thấy như mưa hoa Mạn Đà La, tiếng niệm kinh âm vang hòa theo nhạc Trời… Từng phút giây …ao Thất Bảo sen sẽ nở thêm một đóa để chào đón một người vừa mới thóat sanh về cõi Cực Lạc…và dân chúng ở quốc độ này bảo nhau đi cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát mười phương nhưng vẫn kịp trở về để nghe pháp, nghe Kinh. Và cuối cùng như Lục Tổ Huệ Năng đã dạy “A Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ”.  Ta tin theo Di Đà thì Di Đà ở trong ta. Ta nương theo Di Đà thì trong tim ta có Người.

Kính biếu bản Phật nhạc này tác giả chỉ mong sau khi quý Thầy, quý ni đã nghe, xin cho ban văn nghệ hoặc các em trong Gia Đình Phật Tử tập hát để bản nhạc được lưu truyền.

Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. 

Kính thư,

Đào Văn Bình

 

 

(download)

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008