Mười Điều Hạnh Phúc Của Tôi

HT Thích Như Điển

  

1. Cha mẹ sinh tôi ra trong đời nầy có đầy đủ vóc hình là một hạnh phúc.
2. Lớn lên trong một môi trường thiên nhiên thích hợp, được cắp sách đến trường đi học cùng bè bạn là một hạnh phúc.

3. Theo mẹ đi lễ chùa từ thưở bé để có cơ hội xuất gia về sau nầy là một hạnh phúc.

4. Được đi xuất gia tu học là một hạnh phúc.

5. Được che chở và hướng dẫn bởi Thầy lành bạn tốt là một hạnh phúc.
6. Có cơ hội ra ngoại quốc tu học và đi đây đó để hiểu thêm về nhân tình thế thái cũng như cuộc đời là một hạnh phúc.

7. Có sức trì chí, nhẫn nại, không nản lòng để nghe những tiếng khen chê ở đời là một hạnh phúc.

8. Có một sức khỏe dẻo dai là một hạnh phúc.

9. Có môi trường tu học, hoằng pháp, dịch kinh, viết sách là một hạnh phúc.

10. Có nhiều đệ tử xuất gia và tại gia tu học tinh tấn thành tựu các pháp tu dẫu cho ở trong những truyền thống nào là một hạnh phúc.

HT. Thích Như Điển  

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008