TỜ GIẤY ĐỜI

Hàn Long Ẩn

 

Chưa là tờ giấy đen

Vẫn sợ hoen giọt mực

Đời nửa hư nửa thực

Nỗi đau nào hiện ra?

 

Cuộc sống ở quanh ta

muôn trùng đường gạch

Xẻ ngang, rồi xẻ dọc

Cũng trên tờ giấy kia.

 

Một mình giữa đêm khuya

Nhớ tiền thân đâu đó

Cầm trong tay nét cọ

Họa người trên giấy phai.

 

Long lanh trong mắt ai

Cũng hai màu đen trắng

Ta đi tìm khoảng lặng

Trên giấy đời lấm lem.

 

Đến lúc trắng là đen

Và ngôn từ bùng cháy

Ta thả tờ giấy bay

Về quê hương ngày ấy...

 

Thiên Trúc, Tháng 7/ 2011

Hàn Long Ẩn

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008