Vũ Trụ Trong Lòng Bàn Tay

Hàn Long Ẩn

 

Ta mắc võng nằm bên hiên vắng

Níu trăng về ngự giữa bàn tay

Đem trái đất vo thành hạt cát

Đặt trên đầu ngón trỏ, ngắm...cũng hay!

 

À rảnh nữa, ta sẽ gom bốn biển

Nhúm lại còn giọt nước long lanh

Ta hái hết những vì sao ẩn hiện

Kết chúng thành nốt nhạc vô thanh…

 

Rồi ta rủ mặt trời cùng ghé xuống

Để đêm ngày hiện diện chung nhau

Ta thư thả hớp chung trà ngủ muộn

Bỗng giật mình qua mấy thế kỷ sau…

 

Thiên Trúc - San Jose, đêm Thu 2011

Hàn Long Ẩn

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008