Mặc Nhiên Hoa Nở

Hàn Long Ẩn

 

Tay lần chuỗi,

niệm Nam mô Phật

Mặc thế nhân,

danh lợi với thị phi

Ai nói ngược,

A di đà Phật

Ai nói xuôi,

ta để gió cuốn đi!

 

Nhân ngã lắm,

cũng triền miên sanh tử

Bỉ thử chi,

cho dâu bể tang thương!?

Ta vỗ đá,

hỏi đâu là cõi mộng?

Đá mỉm cười,

rằng đá cũng phong sương.

 

Ta lấy cỏ,

kết Bồ đoàn thiền tọa

Mắt khép hờ,

quán hơi thở vào ra

Ồ, rất lạ!

một cây khô vừa chết

Bỗng cựa mình...

trẩy nhánh,

đơm hoa...

 

Thiên Trúc, tháng 9/2011

Hàn Long Ẩn

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008