TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC BÌNH ÐỊNH

TU VIỆN NGUYÊN THIỀU

Thôn Ðại Lộc, Xã Phước Hiệp, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Ðịnh

---------------------------------------------------------------

 

THƯ NGỎ

V/v vận động tài chánh bảo trợ Tăng Ni sinh khóa VI (2011-2014)

Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Bình Ðịnh

 

Kính gởi: - Chư Tôn Hòa thượng, Chư Thượng Tọa, Ðại Ðức, Tăng Ni

                - Quý Phật tử, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần xa

 

Kính bạch Chư Tôn Ðức,

Kính thưa Quý vị,

Trường Trung Cấp Phật Học Bình Ðịnh tại Tu Viện Nguyên Thiều đã khai giảng khóa I từ năm 1992. Trong suốt 18 năm qua, Trường đã đào tạo được năm khóa với hơn 850 Tăng ni sinh đã tốt nghiệp chương trình Trung Ðẳng Phật Học. Sau khi tốt nghiệp, phần lớn các Tăng ni sinh đã tiếp tục theo học tại các Học Viện Phật giáo, các trường Cao Ðẳng Phật học, và các Ðại học trong nước, nhiều vị đã đảm nhận Phật sự tại nhiều ngôi chùa trong và ngoài nước, một số khác đã tốt nghiệp hoặc đang theo học các chương trình Cao học và Tiến sĩ tại nhiều nước khác nhau.

Vừa qua, nhằm trẻ hóa thành phần nhân sự Ban Giám Hiệu của trường, Chư tôn đức Thường trực Ban Trị Sự tỉnh GHPG Bình Ðịnh đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định cho Tân Ban Giám Hiệu khóa VI, là những Tăng ni đã trưởng thành, đủ khả năng gánh vác nhiệm vụ giáo dục Phật giáo tỉnh nhà. Sau Lễ Khai Giảng khóa VI (2011-2014), Tân Ban Giám Hiệu đã chính thức gánh vác việc chăm lo cho sinh hoạt và học tập của 175 Tăng ni sinh khóa VI.

      Với tâm nguyện tiếp nối sứ mạng của các bậc Tôn sư trong sự nghiệp đào tạo Tăng tài, vun bồi đạo hạnh và chí nguyện phụng sự Phật pháp cho thế hệ Tăng ni trẻ, Tân Ban Giám Hiệu luôn ý thức việc điều hành sinh hoạt của trường quả thật là một thử thách quá lớn lao.

Khi chính thức đảm nhận công việc của trường, Tân Ban Giám Hiệu đang phải đối diện với những khó khăn lớn trước mắt, đó là việc chăm lo cho đời sống nội trú hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ kinh sách và tài liệu học tập cho 175 Tăng ni sinh, cũng như việc sửa chữa phòng ốc, nhất là sự thiếu thốn về phòng ở tại Cư xá ni. Hằng tháng, ngoài chi phí cho việc ăn ở của mỗi Tăng ni sinh là 200 ngàn VNÐ (10 USD), Trường còn phải lo nhiều khoản chi phí khác như: chi phí văn phòng, tiền cúng dường tượng trưng cho việc đi lại của Ban Giáo thọ, Ban Quản Chúng, lương giáo viên ngoại điển, lương đầu bếp, tiền điện nước, thuốc men, hương đăng, .v.v…  

Do đó, chúng con kính mong Chư tôn đức Tăng ni tạo điều kiện hỗ trợ cho chúng con trên phương diện tinh thần cũng như vật chất để chúng con hoàn thành trách nhiệm của mình.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi toàn thể các vị ngoại hộ Thiện tri thức, quý Phật tử gần xa hoan hỷ phát tâm bảo trợ định kỳ hoặc cúng dường cho việc nuôi dưỡng Tăng ni sinh của Trường, để Tăng Ni sinh có đủ duyên lành tu học, theo đuổi lý tưởng giải thoát, tiếp nối chí nguyện hoằng pháp lợi sanh. Sự đóng góp của quý vị là một công đức to lớn, là Phật sự quan trọng và cấp thiết góp phần cho việc đào tạo thế hệ Tăng ni trẻ, những vị sẽ kế thừa và giữ gìn mạng mạch của Phật pháp trong tương lai.

Chúng con xin thành tâm tri ân sự quan tâm, gia bị của Chư tôn Ðức Tăng ni, kính chúc quý ngài phước huệ trang nghiêm, đạo nghiệp viên thành.

Chúng tôi xin chân thành tán thán công đức hỗ trợ của quý ân nhân và Phật tử, nguyện cầu chư Phật gia hộ quý vị thân tâm an lạc, vạn sự hanh thông, cát tường như ý. 

Nam mô Công Ðức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

       Cung kính,

Tu viện Nguyên Thiều, ngày 20 tháng 03 năm 2011

TM. Ban Giám Hiệu

Hiệu Trưởng

        (ấn ký)

Tỷ Kheo Thích Đồng Thành

--------------------------------------------- 

Ghi chú: Mọi thư từ liên lạc, giao dịch hỷ cúng xin gởi về:

Ðại Ðức Thích Ðồng Thành (Võ Mộng Ðộc Lập)

Trường Trung Cấp Phật Học Bình Ðịnh,

Tu Viện Nguyên Thiều, Xã Phước Hiệp

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Ðịnh

ÐT: 056.3832226 / DÐ: 0988.02.66.99

 

Tài khoản của Trường do Ðại Ðức Hiệu Trưởng đứng tên:

Võ Mộng Ðộc Lập

Tài khoản số: 5811.0000.436840

Ngân Hàng Ðầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Phú Tài, Bình Ðịnh

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008