THÔNG TIN

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHUNG

CỦA CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẠI TIỂU BANG GEORGIA – HOA KỲ

Phật lịch 2555 - Tây lịch 2011

 

 

Thư mời Họp bàn Đại Lễ Phật Đản Chung của Cộng đồng PGVN tại Georgia

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008