Phim Tài Liệu – Documentary

LINH HỒN TÂY TẠNG - ĐẠT LAI LẠT MA

DALAI LAMA - THE SOUL OF TIBET

Biography

 

 

Tham khảo: Đạt-La Lạt-Ma là ai?

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008