Nỗi Sầu Nham Thạch

Hàn Long Ẩn

 

Đưa tay hứng một giọt sầu

Đem về nghiền ngẫm trắng phau cả đời

Biết rằng thế sự...cuộc chơi

Mà trong tiền kiếp...buồn ơi...vẫn còn...

 

Ta làm tráng sĩ lên non

Vút thanh kiếm báu chặt...mòn niềm riêng

Thoảng nghe...đôi lúc...chung chiêng

Ở trong tiềm thức một miền... thạch nham

 

Nhớ xưa tiên xuống trần gian

Khi về lại nhớ...mấy hàng lệ sa

Huống chi là cõi người ta

Thì thôi...ừ nhỉ, chỉ là nợ nhau!

 

Chắp tay sen búp nhiệm mầu

Tặng người ta hát đôi câu nhạc Thiền

Ta mang sông núi hồn thiêng

Nỗi sầu nham thạch thả triền sông trôi

 

Đầu sương trăng đã lên rồi...

 

Thiên Trúc - San Jose 3/2012

Hàn Long Ẩn

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008