Phim Truyện

Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân

(Spring, Summer, Fall, Winter and Spring)

Đạo diễn Kim Ki-Duk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===================================================

 

Spring, Summer, Fall, Winter and Spring

Movie Directed by Kim Ki-Duk

(Full uncut version, Vietnamese subtitles)

 

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008