Còn đâu Chùa Trăm Gian

Mặc Lâm RFA

 

Download phần âm thanh

 

 

Chân thành cảm ơn bạn đọc Nguyễn Lê Bảo Khánh

đã chuyển audio này đến trang nhà www.phatgiaodaichung.com !

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008