MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY

Lê Bích Sơn

 

Sáng, chén trà ngẫm nghĩ,

Chiều, dòng sách suy tư,

Đêm, nằm nghe gió thoảng…

Lợi danh để làm gì?

 

Ngày ngày vun giống Phật,

Tự tại tựa Thiền sư…

 

 

A DAY LIKE EVERY OTHER

By Jñānābhibhu Le Bich Son

Translated by Tam Lac

 

Sunset, a cup of tea accompanies my thoughts

Noon, the lines of a book carries my feelings

Night, lying down I listen to gentle wind

Why should I seek temporary fame and fortune?

 

Like this, day by day I nurture the seed of Buddhahood

Casually and  freely, I simply refuge under Zen...

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008