Tự Che Bằng Dù Của Mình

LIÊN HẢI dịch

 

 

Có một thanh niên đứng tránh mưa dưới mái hiên, nhìn thấy một vị Sư đang cầm dù đi qua, bèn gọi: “Thiền sư! Phổ độ chúng sanh một tí đi! Dẫn tôi đi một đoạn có được không…”.

Sư quay lại nói: “Tôi đang đi trong mưa, ông đang đứng dưới mái hiên, mà dưới mái hiên không có mưa, tôi cần gì giúp ông…”.

Thanh niên lập tức rời khỏi mái hiên, chạy ra đứng dưới mưa rồi nói: “Bây giờ tôi cũng đang đứng trong mưa, Ông phải giúp tôi đó…

Sư đáp: “Tôi cũng đang ở trong mưa, ông cũng đang ở trong mưa, tôi không bị ướt, vì tôi có dù; ông bị ướt vì ông không có dù. Cho nên không phải tôi giúp ông mà cái dù giúp ông, nếu ông muốn được giúp, không cần phải tìm tôi, mà hãy tự đi tìm cái dù…”.

Sư nói xong đi thẳng về phía trước…

 

Liên Hải dịch

(theo Hoa Linh Thoại, Trí Thắng biên tập)

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008