HÌNH ẢNH

LỄ HẰNG THUẬN PHẬT TỬ CHÙA TÂY PHƯƠNG

nhiếp ảnh: Trần Văn Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008