HÌNH ẢNH

Lễ Nhập Kim Quan & Thọ Tang

Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang

-Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất-

tại Tu viện Nguyên Thiều – Bình Định

Lúc 08 giờ 00, ngày 06 tháng 7 năm 2008

(nhằm mồng Bốn tháng Sáu năm Mậu Tý)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nguồn: www.quangduc.com

 

Trang Tưởng Niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008