HÌNH ẢNH

Lễ Truy Niệm Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang

-Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất-

Tại Chùa Khánh Anh – Pháp quốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nhiếp ảnh: T. Quảng Đạo _____ nguồn: www.quangduc.com

 

Trang Tưởng Niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008