Lời Bạch Trước Giờ Di Quan

đưa Giác linh Đại Lão Hòa Thượng thượng HUYỀN hạ QUANG

- Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất -

Nhập Bảo Tháp


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Giác linh Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chứng giám

Hôm nay ngày 11 tháng 7 năm 2008 (tức mồng 9 tháng 6 năm Mậu Tý) Phật lịch 2552, chỉ còn ít phút nữa, Đức cố Tăng Thống sẽ vĩnh biệt chúng con!

Trước linh đài của Ngài, trong giờ phút thiêng liêng, đau buồn này, thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa kỳ và các Châu lục, Chư tôn đức Tăng ni, môn đồ pháp quyến, cùng toàn thể cư sĩ Phật tử thuộc Giáo Hội trong và ngoài nước; chúng con kính cẩn dâng lên Giác linh Đức cố Tăng Thống đôi lời tác bạch, bày tỏ nỗi niềm xót xa thương tiếc trước sự ra đi của Ngài. Đành rằng, theo lời Đức Phật dạy: “Tất cả các pháp đều vô thường, đã có sinh ắt có diệt”, đó là quy luật tự nhiên. Nhưng đối với Giáo Hội, với toàn thể Tăng ni và Phật tử chúng con, sự ra đi của Ngài là một mất mát quá to lớn không gì bù đắp được.

Kính bạch Giác linh Đức cố Tăng thống!

Suốt hơn ba mươi năm qua, kể từ 1975 của thế kỷ trước trong cơn pháp nạn và quốc nạn dai dẳng kéo dài, Ngài đã luôn là bóng cây đại thụ che mát cho chúng con, là người thuyền trưởng vững tay chèo lái con thuyền Giáo Hội vượt qua bao cơn sóng gió, bão táp giữa trùng khơi. Ngài đã hy hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ chánh nghĩa của Dân tộc và Đạo pháp, đòi hỏi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất qua bao gian lao tủi nhục, tù tội, lưu đày như Ngài đã từng nói: “Sống không nhà, chết không mồ, đi không đường, không tội”!

Giờ đây, Ngài đã ra đi vĩnh viễn, cuộc vận động phục hoạt Giáo Hội chưa được trọn vẹn. Chúng con, toàn thể Tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước, nguyện sẽ tiếp tục đi theo con đường Ngài đã vạch, mặc dù còn rất nhiều chông gai chờ đón phía trước. Chúng con quyết tâm điều hành Phật sự Giáo Hội theo phương hướng của Hội Đồng Lưỡng Viện đã hoạch định cho đến khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được tự do hoạt động thực sự như thời kỳ trước năm 1975, để hoàn thành chí nguyện của Ngài!

Kính xin Giác linh Đức cố Tăng Thống rủ lòng thương tưởng gia hộ cho chúng con có đầy đủ niềm tin vững chắc vào tương lai tự do tươi sáng của Dân tộc và Đạo pháp; có ý chí sáng suốt kiên cường để giữ gìn bảo vệ Giáo Hội truyền thống đã do lịch đại tổ sư, chư Thánh Tử Đạo và toàn thể Phật tử xây dựng nên.

Kính xin Đức Tăng thống tác đại chứng minh.

Cẩn bạch

Thích Quảng Độ

Nam mô Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

 

Trang Tưởng Niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008