Chân thành cảm ơn quý độc giả đã gởi những video clip quý giá này đến trang nhà!

 

CÁC VIDEO CLIP ANH NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN

VẤN ĐỀ TÁI SANH

=======================================================

Các file .FLV có thể dùng chương trình "GOM Player" hoặc "Real Player" để xem

Download miễn phí ở đây => http://www.gomplayer.com/main.html

hoặc http://www.realplayer.com

 

 

* video clip: Reincarnation - Past Life Evidence P#1 - Truyền hình ABC (flv)

* video clip: Reincarnation - Past Life Evidence P#2 - Truyền hình ABC (flv)

 

* video clip: Children Remember Past Life P#1 - Truyền hình Discovery (flv)

* video clip: Children Remember Past Life P#2 - Truyền hình Discovery (flv)

 

* video clip: Reincarnation - Previous Lives - Truyền hình BBC (flv)

 

* video clip: A Scottish Child - Reincarnation P#1 - Youtube (flv)

* video clip: A Scottish Child - Reincarnation P#2 - Youtube (flv)

* video clip: A Scottish Child - Reincarnation P#3 - Youtube (flv)

* video clip: A Scottish Child - Reincarnation P#4 - Youtube (flv)

* video clip: A Scottish Child - Reincarnation P#5 - Youtube (flv)

 

* video clip: Reincarnation - Secrets of Supernatural P#1 - Youtube (flv)

* video clip: Reincarnation - Secrets of Supernatural P#2 - Youtube (flv)

* video clip: Reincarnation - Secrets of Supernatural P#3 - Youtube (flv)

* video clip: Reincarnation - Secrets of Supernatural P#4 - Youtube (flv)

* video clip: Reincarnation - Secrets of Supernatural P#5 - Youtube (flv)

 

 

Địa chỉ tham khảo:

=> http://www.near-death.com/experiences/reincarnation01.html

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008