NGƯỠNG VỌNG  

Ngưỡng Vọng Cuộc Đời và Hành Trạng Của Đức Đệ Tứ Tăng Thống thượng Huyền hạ Quang!

THÍCH NHẬT TÂN

 

 

Cuộc đời Ngài là ngọn núi cả, ngước nhìn, đã mỏi cổ

Cuộc đời Ngài là khu rừng thiêng, đứng ngó, đã rùng mình

Cuộc đời Ngài là biển đại thệ, như triều dâng sóng vỗ

Cuộc đời Ngài là sông đại nguyền, như nước biếc lung linh

Dùng chữ nghĩa để tôn vinh

Xứng danh, nhưng quá thường tình

Dùng tâm lượng phàm phu ca ngợi

Không đủ ngôn từ diễn tả

Dùng giải này giải kia đánh giá

Như những món quà dâng tặng, thế thôi

Dùng cương vị này cương vị kia, tôn ngôi

Tư thế đó, đâu cần ai đặt để

Mà chỉ có nhất nhất, tâm tâm, niệm niệm, chân thành đảnh lễ

Mà chỉ có rưng rưng, cảm cảm, bi bi, sụp lạy, cúi đầu

Trong vũ trụ bao la kia, hằng hà sa số tinh cầu

Đứng lại trong giờ phút này đây, lặng yên bất động

Trong vạn hữu phù sinh kia, hằng hà chúng sinh trầm lắng

Im bặt trong giờ phút này đây, thầm nguyện kinh cầu

Ngài về trong cõi nhiệm mầu

Ngài đi từ cõi nhiệm mầu mà đi

Ngài về trong cõi vô nghì

Ngài đi Ánh Đạo Từ Bi óng vàng

Ngài về thăm cõi Lạc Bang

Ngài quay trở lại trần gian cứu đời

Như Ngài đã nói :

Cuộc đời tôi

Ở không nhà

Sống không đất

Tù không tội

Chết không mồ”(1)

Do đó:

Ngài sinh ra, bởi vận mệnh, cơ đồ

Ngài sống đó, bởi dân tộc, tổ quốc

Ngài ngồi đó, bởi thế thời thành thất

Ngài ra đi, bởi Đạo Pháp Quê Hương

Dù ai nói núi là sông

Dù ai nói đá là vàng

Dù ai nói trắng là đen

Vẫn không có gì thay đổi được

Không lợi dụng, không giả danh, không quyền chước

Không vọng cầu, không vong bản, không phi nhân

Không cướp công, không tranh đoạt, không thủ phần

Là Long Tượng, lương đống, trượng phu, đâu cần thứ đó

Cuộc đời Ngài, cả một trăm năm, xem như tròm trèm thế kỷ

Thì Đạo Pháp và quê hương, xem như trải qua ba thời

Dị khẩu đồng âm, dõng dạt tuyên bố một lời

Cả ba thời, đều mệnh danh, thủ thuật

Cả ba thời, đều đội dù, che khuất

Cả ba thời, không thực thì cũng ngoại lai

Cả ba thời, thế nước lòng dân, ách tai

Ai không bon chen danh lợi leo đài

Ai không trùm mền, nhắm mắt, buông tay

Ai nói lên tiếng nói: vận nước điêu linh, thế nước bị xéo dày

Thì ngưỡng cửa ngục tù, nhốt khóa hãm kìm, chứ làm sao kết tội

Đã biết rồi, nếu muốn nói, thì phải nói

Đất nước Việt Nam, lịch sử đã năm ngàn năm

Phật Giáo Việt Nam, lịch sử đã hai ngàn năm

Cơ sở Phật Giáo, là núi rừng, hải đảo, thôn quê, thị thành

Địa vị Phật Giáo, là tám mươi phần trăm dân số Việt Nam

Đạo lý Phật Giáo, là đường dài mở nước, dựng nước, cứu nước” (2)

Như vầng nguyệt thanh trong, không vẩn màu uế trược

Như vầng nhật ánh dương, không vẩn áng mây mù

Dù đời Ngài sống với lao tù, nhưng lao lý để lại thiên thu

Ai dám hỏi lao lý, lao tù, lao tình, lao tội

Cuộc đời Ngài, một trăm năm, nay qua khỏi

Ngài gian truân, vì cả đất nước gian truân

Ngài khổ thân, vì cả dân tộc cực hình

Nay Ngài chết, nhưng oai linh Ngài bất diệt

Ai đã biết và ai chưa hay biết

Mảnh trời Nam nước Việt giống Lạc Hồng

Một ngàn năm trầm thống nhớ không

Một trăm năm tai ách chất chồng

Hăm mốt năm tơi bời khói lửa

Mấy chục năm trường ray rứt hồn thiêng

Khổ đau phủ cả ba miền

Tang thương phủ cả mọi miền quê hương

Đan tâm cay xé tư lương

Đan tay vá víu nhiễu nhương cơ đồ

Biển Đông trào sóng nhấp nhô

Trường Sơn nhả khói vật vờ hồn đau

Nước kia đã lắm nương dâu

Non kia đã lắm sắc màu nát tan

Tâm tư trăn trở tâm can

Tự tình trăn trở, tương tàn thế ni

Hùng tâm, hùng lực, ai vì

Đại bi, đại nguyện, ai vì cho ai

Hai ngàn năm qua

Bao nhiêu bậc khai tổ, danh sư, quốc sư

Vẫn phương đài, truyền đăng tục diệm

Năm ngàn năm qua

Bao nhiêu bậc minh quân, danh tướng, anh hùng

Vẫn phương đài, kim cổ soi chung

Hàng ngàn năm sau

Muốn thắm tô Dân tộc, Đạo pháp, Quê hương

Vẫn noi gương đời đời liệt Tông, liệt Tổ

Hôm nay:

Ngài đã Tây quy

Lá rụng về cội

Nước quay về nguồn

Pháp cổ trầm hùng ngân ngân mãi

Huyền Quang tâm lực sắt sắt son

Đạo pháp muôn đời bi bi nguyện

Giang sơn muôn thuở châu châu viên

Từ đông tây nam bắc

Từ quốc nội hải ngoại

Khắp bốn biển năm châu

Khác màu da chủng tộc

Của thế kỷ hai mươi

Đầu thế kỷ hăm mốt hôm nay

Tăng tín đồ cúi lạy dâng Ngài

Cả dân tộc kính vọng tên Ngài

Cả nhân loại hướng vọng tên Ngài

Một con người Việt Nam

Của dân tộc Việt Nam

Của Phật Giáo Việt Nam

Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang

Đức Đệ Tứ Tăng Thống Huyền Quang bất tử !!!

 

Thích Nhật Tân ngưỡng bái

 

1 & 2: Trích những câu nói khẳng khái lịch sử của chính Đức Tăng Thống.

 

Đạo Vàng Tỏa Rạng

Thích Nhật Tân

 

Vũ trụ lăn quay

Ngân hà xao xuyến

Mây mù vần vũ

Khuất bóng trăng sao

Ba ngàn thế giới rung động

Ba đường sáu nẻo xôn xao

Trái đất rợn hồn nín lặng

Lòng người im bặt, nao nao

Ngưỡng bạch Đệ tứ Tăng Thống

Huyền Quang chín phẩm trên cao

Ngài đi, hằng viễn nhiệm mầu

Chúng con ở lại, rầu rầu ruột đau

Ngài đi, đứt mấy nhịp cầu

Chúng con ở lại, chìm sâu vuông tròn

Ngài đi, lửa đốt sắt son

Chúng con ở lại, lối mòn sương pha

Hỡi ôi, là cõi ta bà

Tâm nguyền nguyền đắng, hạnh ngà ngà cay

Hỡi ôi, cát đá bụi bay

Tình vương vương nặng, nghĩa ngây ngây nồng

Hỡi ôi, núi Thái biển Đông

Dư đồ một mảnh giống dòng Việt Nam

Chung nhau lịch sử năm ngàn

Chung nhau ấm lạnh cơ hàn thịnh suy

Chung nhau khổ nhục vô nghì

Chung nhau nước mắt, bờ mi đã mòn

Trước năm 1954, rách nát!

Sau năm 1954, tương tàn!

Trước năm 1975, bi đát!

Sau năm 1975, lầm than!

Nhục nhằn, từ Nam tới Bắc

Khổ đau, từ Bắc tới Nam

Quốc nội, hải ngoại, tim thắt

Trong ngoài, hai mối, lòng se

Ngài đi, Mùa Hạ đang về

Tiếng chuông tiếng mõ nhịp khua Đàn tràng

Ngài đi, Mùa Hạ băng ngang

Tăng Ni tứ chúng hàng hàng xót xa

Ngài đi, Mùa Hạ chưa qua

Hương bay khói quyện gần xa Nguyên Thiều

Trông về Phương trượng tịch liêu

Ngày đêm sáu khắc, chín chiều ruột đau

Cách ngăn, còn mấy nhịp cầu

Dập vùi, còn mấy sắc màu tang thương

Tâm nguyền Đạo pháp - Quê hương

Hạnh nguyền chan chứa tư lường hồn ai

Rêu mờ, son sắt không phai

Dấu mờ, không nhạt phương đài Huyền Quang

Chắp tay, nâng đóa Ưu Đàm

Giải Hòa tỏa rạng Đạo Vàng Như An.

 

 

Năm năm trước - Năm năm sau

Thích Nhật Tân

 

Năm năm trước

Thiết lễ, suy tôn Ngài lên ngôi vị Tăng Thống

Năm năm sau

Cúi đầu, đảnh lễ Ngài tịch lắng Tây quy

89 năm trần thế, tâm lực vô nghì

69 năm Pháp lạp, Tăng phong, Đạo cốt

Tu viện Nguyên Thiều

Một bậc long tượng ẩn khuất

Phật Giáo Việt Nam

Một bậc lương đống xả thân

Phong trần mấy gánh phong trần

Đắng cay mấy gánh, cơ cần ruột gan

Quê hương - Đạo pháp cưu mang

Một đời lao khổ, lầm than vô ngần

Xích xiềng, không dám đeo gông

Một đời, ba thuở nằm trong lao tù

Sắt son, rực sáng tâm như

Bách niên ư hữ, không dư, thiếu - thừa

Thế thời đưa đẩy, đủ chưa

Chín mươi độc ảnh, chưa vừa hay sao

Thế thời nghiêng ngửa bờ lau

Đạo - Đời, vùi dập nao nao đoạn đành

Một đời, ai nhục, ai vinh

Một đời, bóng núi nghiêng mình tiêu sơ

Năm năm trước, Ngài không ước mơ

Năm năm sau, Ngài chẳng trông chờ

Ngài đã từng nói:

Đạo pháp - Dân tộc ư

Tấm thân tôi này!

Quê hương - Lịch sử ư

Đôi tay tôi này!

Cứ tội, cứ tù, cứ lao, cứ lý

Cứ nhục, cứ hình, nếu chết thì thôi

Chứ không hề lay chuyển

Không thể đổi thay

và trước sau như một

Hôm nay, Ngài xả báo thân, quy nhất

Nhưng thật ra, Ngài đã quy nhất từ lâu

Đạo pháp gắn liền với Dân tộc - tuy một mà hai

Lịch sử gắn liền với đất nước - tuy hai mà một 

2000 năm Phật Giáo

5000 năm Dân Tộc

Đá dẫu mòn, nhưng ngọc không phai

Lửa càng nung, thì vàng càng sáng

Nguyên Thiều, 1 giờ chiều ngày 5 tháng 7, Hạ nắng

Huyền Quang, xả nhục thân, Mậu Tý lục ngoạt, bảo sở hoàn nguyên

Ngài về một cõi tịch biên

Quê hương - Đạo pháp, con thuyền lao linh

Ngài về, thăm cõi vô sinh

Ta bà nhập thế, đăng trình độ sanh.

 

Tưởng niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống - Hoà Thượng Thích Huyền Quang

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008