MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ ĐỨC ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG

 

chân dung Đức Đệ Tứ Tăng Thống THÍCH HUYỀN QUANG

(click vào hình trên để xem hình lớn hơn - hình có thể in)

          "...có lẽ đây là lần gặp nhau cuối cùng qua giấy mực vô tình thay vì hứa hẹn ước ao gặp lại trong tương lai. Vì vô thường không hẹn ngày nào chúng ta ra đi để ta chuẩn bị gặp nhau lần cuối...."

thủ bút của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

trong một bức thư gởi Đại Lão Hoà Thượng Thích Bảo An. Thư viết năm 1987.

(xin click vào hình trên để xem hình lớn và rõ hơn)

HT Thích Huyền Quang và quả tim bất diệt của HT Thích Quảng Đức

(nguồn: quangduc.com)

HT Thích Huyền Quang tại Lễ khai mạc Đại hội Phật Giáo Thống Nhất 1964

(nguồn: thuvienhoasen.org)

Tăng chúng Chùa Linh Mụ (Huế) hầu thăm HT Thích Huyền Quang tại Quảng Ngãi năm 1996

(hình do Thầy Hải Chánh - Chùa Viên Thông, Georgia cung cấp)

HT Thích Huyền Quang tại Chùa Phước Quang - Quảng Ngãi (2003)

Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp kiến HT Thích Huyền Quang tại Hà Nội (2/4/2003)

(nguồn: thuvienhoasen.org)

Tăng ni ngoại quốc đảnh lễ & tham kiến HT Thích Huyền Quang

trong thời gian Ngài trị bệnh tại Hà Nội (3/2003)

HT Thích Huyền Quang thăm viếng Tăng ni miền Bắc trong thời gian Ngài trị bệnh tại Hà Nội

HT Thích Huyền Quang thăm viếng Tăng ni miền Bắc trong thời gian Ngài trị bệnh tại Hà Nội

HT Thích Huyền Quang thăm viếng Tăng ni miền Bắc trong thời gian Ngài trị bệnh tại Hà Nội

HT Thích Huyền Quang thăm viếng Tăng ni miền Bắc trong thời gian Ngài trị bệnh tại Hà Nội

ảnh HT Thích Huyền Quang tại ga Hà Nội (2003)

HT Thích Huyền Quang chào từ giã Tăng ni, Phật tử miền Bắc trước lúc xuôi Nam (2003)

HT Thích Huyền Quang viếng thăm Tổ Đình Phổ Bảo - Bình Định (2003)

HT Thích Huyền Quang trước Phương Trượng Tu Viện Nguyên Thiều - Bình Định (2004)

HT Thích Huyền Quang khuyến tấn đàn hậu học (Tu viện Nguyên Thiều - 2004)

HT Thích Huyền Quang ưu tư cho cơ đồ Phật giáo Việt Nam (Tu viện Nguyên Thiều - 2004)

HT Thích Huyền Quang khuyến tấn đàn hậu học (Tu viện Nguyên Thiều - 2004)

HT Thích Huyền Quang lắng nghe tâm tư đàn hậu học (Tu viện Nguyên Thiều - 2006)

ảnh lưu niệm cùng HT Thích Huyền Quang tại Tu viện Nguyên Thiều (mùa Xuân 2006)

Nụ cười hoan hỷ của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang khi xem tập

"Kỷ Yếu 30 Năm Xây Dựng & Trưởng Thành của GĐPTVN tại Hoa Kỳ"

(ảnh chụp ngày 7 tháng 5 năm 2008 - nguồn: vuonlam.us)

Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang xem tập

"Kỷ Yếu 30 Năm Xây Dựng & Trưởng Thành của GĐPTVN tại Hoa Kỳ"

(ảnh chụp ngày 7 tháng 5 năm 2008 - nguồn: vuonlam.us)

ảnh Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang với hai thế hệ Gia Đình Phật Tử

(ảnh chụp ngày 7 tháng 5 năm 2008 - nguồn: vuonlam.us)

ảnh lưu niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang với các huynh trưởng GĐPTVN

(ảnh chụp ngày 7 tháng 5 năm 2008 - nguồn: vuonlam.us)

một góc phòng làm việc của Đức Đệ Tứ Tăng Thống tại Tu viện Nguyên Thiều (2006)

một góc Tu viện Nguyên Thiều - Bình Định (2006)

một góc Tu viện Nguyên Thiều - Bình Định (2006)

 

HÌNH ẢNH

Lễ Thọ Tang

Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang

Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Tại Tu viện Vạn Hạnh, Canberra – Úc Đại Lợi

ngày 5 tháng 7 năm 2008

 

 

 

HÌNH ẢNH

Lễ Truy Niệm & Thọ Tang

Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang

-Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất-

Tại Chùa Tây Phương, Georgia – Hoa Kỳ

ngày 6 tháng 7 năm 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Lễ Truy Niệm & Thọ Tang

Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang

-Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất-

Tại Chùa Từ Đàm Hải Ngoại, Texas – Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Lễ Truy Niệm Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang

Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Tại Chùa Bát Nhã – Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nguồn ảnh: www.phapvan.ca

 

 

Trang Tưởng Niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008