HÌNH ẢNH

Lễ Truy Niệm & Thọ Tang

Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang

Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Tại Chùa Tây Phương, Georgia – Hoa Kỳ

( ngày 6 tháng 7 năm 2008 )

Nhiếp ảnh: K. A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Lễ Truy Niệm & Thọ Tang

Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang

Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Tại Chùa Viên Thông, Georgia – Hoa Kỳ

( ngày 13 tháng 7 năm 2008 )

Nhiếp ảnh: Trần Ngọc Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Tưởng Niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008