TIN PHẬT GIÁO TẠI QUỐC NỘI

 

HÌNH ẢNH SINH HOẠT TU HỌC THƯỜNG KỲ CỦA CÁC

CỰU HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

tháng 10 năm 2008

ảnh: Lê Xuân Thìn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================================================

 

HÌNH ẢNH ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

QUY Y TAM BẢO TẠI CHÙA TRUNG KHÁNH - KONTUM

tháng 10 năm 2008

ảnh: Tâm Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008