TRỌN MỘT NIỀM VUI

LTMD Đồng Phước

 

Con thầm hỏi: Người ơi! bao nhiêu tuổi?

Mà bao dung hạnh phúc của muôn loài,

Hạt yêu thương gieo mầm vui khắp lối,

Khổ đau nào, cũng chuyển hóa sáng soi…

 

Người mỉm cười: Con nay bao nhiêu tuổi?

Dòng thời gian vô thỉ và vô chung

Trong khoảnh khắc mà bao hàm tất cả

Đời trăm năm nhưng hiện hữu vô cùng…

 

Ai biết được mình tròn bao nhiêu tuổi?

Khi sông đời từng hạt nước vẫn trôi

Dẫu cuộc sống vốn đong đầy Thiện – Ác,

Xin môi xinh hãy giữ mãi nụ cười!

 

Ai biết được mình còn bao nhiêu tuổi?

Khi mảnh đời đã lỗ chỗ trăm nơi

Cánh lục bình trôi theo dòng sông rộng

Cách nào hơn chỉ biết tùy duyên thôi…

 

Người có mặt khi con vừa có mặt

Người và con hai thật thể không rời

Khi trong con tràn đầy tâm từ ái

Người và con chung trọn một niềm vui…

 

LTMD Đồng Phước

Quy Nhơn mùa Đông 2008

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008