Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính bạch Chư Tôn Đức và Phật Tử,

Tuệ Quang Wisdom Light Foundation hoan hỷ báo tin cùng Quý Vị:

1. Phiên Âm toàn bộ Đại Tạng Kinh đã được mang lên website. Toàn bộ có hơn 9000 phiên bản. Các phiên bản có thể tải về từ:

http://DaiTangVietNam.com/phienamdaitang.htm
2. Các bản Kinh thường có những cụm từ Hán-Phạn và những danh từ chuyên môn. Để giúp Phật Tử hiểu những thuật ngữ Phật Học và đỡ tốn thời giờ tra cứu Tự điển mỗi khi đọc kinh, chúng tôi đã làm một online Tự Điển Phật Học đa phương tiện (Buddhist Multimedia Dictionary). Tự Điển Anh-Việt có thêm chú thích chữ Hán, hình ảnh, video link các pháp thoại của Chư Tôn Đức.

Chúng tôi đã liên kết Tự Điển này vào các bản kinh như A Di Đà, Kim Cang, Tiểu Phẩm Bát Nhã. Để xem Tự Điển, chỉ cần bấm chuột vào các link màu xanh (blue) liền có một hộp (box) mở ra để đọc giải thích của Tự điển, xem hình và video. Xin mời xem Tự Điển và các bản kinh tại: http://DaiTangVietNam.com/dockinh.htm

Nhân dịp lễ Thanksgiving, chúng tôi nguyên đem công đức này cúng dường và tạ ơn Tam Bảo và xin hồi hướng khắp tất cả chúng sanh.

Kính,

Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh

Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008